Achtergrond foto

Lidmaatschap JBN

Aanmelding bij Judo Bond Nederland (JBN) is verplicht (voor judo en jiu-jitsu) aangezien hier ook het subsidiebeleid van de Gemeente Horst aan de Maas op is gebaseerd. Dit is een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging die verdisconteerd is in de contributie. Daarnaast is men via de koepelorganisatie collectief verzekerd en wordt de registratie van de graduaties (banden en graden) centraal door JBN uitgevoerd. Ook geeft het toegang tot wedstrijden en andere evenementen.

Bij aanmelding als nieuw lid van de vereniging wordt automatisch door de vereniging het lidmaatschap bij de JBN aangemeld (tenzij u dat anders hebt aangegeven op het aanmeldformulier)!. Dit gebeurt in ieder geval voordat men aan het eerste examen deelneemt (gele band). De betaling van het JBN-lidmaatschap gebeurt rechtstreeks via de JBN.

De contributie is afhankelijk van de leeftijd van het nieuwe bondslid. Voor de tarieven kan de website van de JBN geraadpleegd worden. Ga naar www.jbn.nl en selecteer “Servicedesk” aan de linker kant. Kies vervolgens “Tarieven JBN” om de tarieven te vinden. Meld je hier dus niet zelf aan!