Achtergrond foto

Veel gestelde vragen

Hoe oud moet je zijn om bij judo te gaan?

De leeftijd waarop begonnen kan worden met Judo hangt mede af van de volwassenheid van het kind. Hierdoor kunnen ook geen keiharde grenzen worden gegeven.


Wel is het zo dat de jongste groep traint in de eerste zaterdag groep (9:20-10:20). De gemiddelde leeftijd is daar 6 jaar (van 5 tot 7 jaar).

Hoe oud moet je zijn om bij jiu-jitsu te gaan?

De richtlijn is dat iemand 10 jaar oud moet zijn. De precieze leeftijd hangt echter tevens af van de volwassenheid van het lid.

Is het mogelijk om te komen kijken naar een training?

Je bent altijd van harte welkom om te komen kijken naar een training maar wij vinden het nog veel leuker als je meedoet. Wij beschikken over leenpakken in alle maten en daar kun je gratis gebruik van maken. Als er geen leenpak op voorraad is, kun je het beste een trainingsbroek en T-shirt aantrekken.

In welke groep word ik ingedeeld als ik lid word?

De groep waarin jij (of uw zoon/dochter) wordt ingedeeld hangt af van de leeftijd en grootte/gewicht. Tevens bepaalt de trainer in welke groep iemand wordt ingedeeld en of in deze groep nog ruimte is voor nieuwe leden.

Waar worden de trainingen gegeven?

De trainingen worden gegeven in het Dendron College.

Junior college
Lokaal JT02/JT12
Gebr. van Doornelaan 124
5961 BE Horst

Hoe kan ik me aanmelden?

Aanmelden kan schriftelijk via een aanmeldformulier. Dit formulier kun je downloaden (zie onder “Algemeen” het kopje “Lidmaatschap”) of bij de trainer verkrijgen.

Het is mogelijk om een maand mee te trainen op proef. Als je na een maand besluit geen lid te worden zijn er geen kosten aan verbonden.

Hoe kan ik me afmelden?

Afmelden kan alleen schriftelijk via een afmeldformulier. Dit formulier kun je downloaden (zie onder “Algemeen” het kopje “Lidmaatschap”) of bij de trainer verkrijgen.

Welke verzekeringen heb ik via Judo Bond Nederland?

JBN lidmaatschap verbonden verzekering.

De Judo Bond Nederland heeft voor alle aangesloten leden een secundaire aansprakelijkheidsverzekering, de zogenoemde Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijven (AVB). Dat betekent dat JBN leden die op een of andere wijze deelnemen of betrokken zijn bij JBN activiteiten tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn, aanvullend op de eigen WA verzekering. JBN activiteiten zijn alle door de JBN goedgekeurde en geagendeerde activiteiten zoals vermeld in kalenders (wedstrijden, opleidingen e.d.) of uitgeschreven door (district) besturen, commissies, aangestelde werkgroepen ect. Vrijwillige medewerkers en betaalde werknemers, die werkzaam zijn voor de goedgekeurde en geagendeerde JBN activiteiten (scheidsrechters, opleiders e.a.) of activiteiten waaraan de JBN deelneemt (bijv. scheidsrechters) vallen ook onder de AVB. In vereniging- of sportschoolverband uitgevoerde activiteiten zoals trainingen, onderlinge wedstrijden, clinics, kampen e.d. vallen niet onder de AVB.