Achtergrond foto

Over Budoclub Horst

Geschiedenis

In 1958 werd Budoclub Horst opgericht onder de toenmalige naam Judoclub “Juliaantje.” Trainer was de heer Rooyackers uit Roermond, nestor van de judosport in Limburg. Gymzalen waren er toen nog niet. Getraind werd er in de zalen van plaatselijke horecaondernemers zoals zaal Juliana, zaal Modern en zaal van Oranje. Deze zalen waren meestal onverwarmd, de mat moest voor iedere training gelegd worden en van douchen na afloop was geen sprake. Wel van opruimen van de mat! Toen de gymzalen in Horst gebouwd werden ging JCH op zondagmorgen trainen aan de Marijkestraat. De vereniging bestond toen slechts uit drie groepen, voornamelijk senioren. Na deze overname ging JCH zich steeds meer toeleggen op de jeugd, zonder daarbij uiteraard de seniorengroepen te verwaarlozen. Na enig zoeken naar een permanent onderkomen vond JCH in het oud ziekenhuis (in de kapel) haar “thuis.” Met man en macht werd aan het nieuwe onderkomen gewerkt – omgetoverd tot Dojo. Vanaf die tijd groeide het aantal leden. Naast de judogroepen kwam er ook een Jiu-Jitsu groep. JCH groeide zelfs uit tot een vereniging met ruim 200 leden. Na een verblijf van 1,5 jaar in het patronaat (tijdens de verbouwing van het oude ziekenhuis tot cultureel centrum) kwam JCH weer “op haar oude stekkie” in de verbeterde ruimten. De vereniging werd verder uitgebreid met een Taekwondo groep.
 
Omdat de vereniging toen uit een drietal verdedigingssporten bestond werd de naam Judoclub Horst veranderd in Budoclub Horst. Op dit moment bestaat de vereniging nog uit twee takken, namelijk Judo en Jiu-Jitsu. Daarnaast bieden we cursussen aan in de vorm van weerbaarheid en zelfverdediging.
 
Wat betekent Budo?
 
Budo = weg van controle, vaardig naar lichaam en geest, verzamelnaam van Japanse krijgskunsten. Om Budo goed te beoefenen, dienen enkele fasen te worden doorlopen: Fysieke controle, Duellerende controle, Psychische controle, Spirituele controle.
 
Velen haken te snel af, of trachten genoemde controle fasen over te slaan. Vechtkunst is een levenskunst en een training om alle facetten van het leven onder ogen te zien.
 
Onze doelstelling
 
"Als Horster vereniging willen wij het Budo, met name het Judo en Jiu-Jitsu, als sport en leer bereikbaar maken voor iedereen uit de regio. Het recreatieve en sociale karakter staat hierbij voorop. Wij willen jong en oud buiten het sterk fysieke element van de sport ook laten ontwikkelen door het kunnen accepteren van verliezen, rekening houden met anderen, respect te hebben voor de medemens en zelfvertrouwen."
Om dit alles te bereiken is de vereniging sterk afhankelijk van de grote inzet van vrijwilligers en mensen die hun hart aan de budosport vergeven.
 Zonder deze mensen staan we als vereniging nergens.
Verder zijn wij sterk afhankelijk van de lokale politiek en hun beleid op het gebied van sport en ondersteuning daarvan. Als laatste maar zeker niet de minst belangrijke zijn verder de sponsors en overige mensen die de vereniging financieel of op ander gebied de club een warm hart toedragen.
 
Wat mag u verwachten
 
De lessen worden – voor beide verdedigingsporten – verzorgd door zowel sporttechnisch als pedagogisch geschoolde leraren. Naast een sporttechnische is een pedagogische aanpak bij verdedigingssporten namelijk zeer belangrijk.
Hoe kun je (of leer je) omgaan met je eigen emoties/agressie en/of hoe leer je op een verantwoorde manier te verdedigen wanneer emoties/agressie zich tegen je keren, en hoe vertaal je dat in sportieve zin door het beoefenen van een (zelf)verdedigingssport.
 
Welnu, onze vereniging biedt u het volgende.
Zowel voor de Judo-jeugd (jongens en meisjes) tot en met de senioren een verantwoorde aanpak op fysiek gebied (conditie/trainen). Daarnaast het leren van specifieke vaardigheden (technieken) en het leggen van sociale contacten (gezelligheid/teambuilding). Ditzelfde geldt voor het Jiu-Jitsu.
 
Nog meer dan bij de oudere sporters, houden we bij jeugdigen de oren open door op kindhoogte te luisteren en ons te verdiepen in wat er bij de jeugd leeft.
Voor de didactiek onderscheiden we 3 doelstellingsgebieden:
 
1.   psychomotorisch: verdeeld in 2 categorieën. Bewegingseigenschappen (kracht/snelheid/uithoudingsvermogen/coördinatie/lenigheid/evenwicht bewaren) en bewegingsvaardigheden (vastpakken/bewegen over de mat/staande werk/ grondwerk)
2.   sociaalaffectief: attitude/mentaliteit/verantwoordelijkheidsgevoel/motivatie.
3.   cognitief: kennis van gedragregels (houding in de Dojo) /van hygiënische eisen/ van etiquette/ van protocol/ van spelwedstrijdregels/ van nomenclatuur en van technische principes.
 
Er wordt een lesprogramma opgesteld dat afgestemd is op de specifieke leeftijdsfasen van kind tot en met volwasse. Voor de jeugd ligt het accent op een speels karakter (met eenvoudige en veilige technieken) dat zich opbouwt naar een technisch hoog niveau (alle toegestane technieken). Ook het wedstrijdaspect speelt hierin een grote rol voor diegene die daar interesse in heeft.

Jeugdsport mag in onze ogen geen kopie zijn van sport voor ouderen, en vice versa. Welnu, dit alles biedt onze vereniging.